Albyberg företagspark – i det nya handelsstråket på Södertörn


Albyberg företagspark ligger strategiskt för dig som både söker logistiska fördelar och tillgång till nya marknader – oavsett om de finns på hemmaplan eller lite längre bort. Alldeles intill järnvägen och riksväg 73, som länkar samman Stockholm med ostkustens nya storhamn i Nynäshamn, skapar vi detta nav för framtidens affärer. Från Albyberg når du city i ena riktningen och Nynäshamn i den andra på 20 minuter med bil. Motsvarande resa västerut tar dig mot E4:an och det snabbväxande stråket kring Kungens kurva och dess angränsande handelsområden.

Albyberg företagspark i expansiv region

För att nå framtidens affärer behöver du inte resa många minuter. Albyberg företagspark byggs i det expansiva Haninge, som är regional stadskärna på östra Södertörn – dit också kommunerna Tyresö, Nynäshamn och Huddinge med dess tätorter Länna, Skogås och Trångsund räknas. Tillsammans hyser de cirka 15 000 företag och 178 000 invånare. Hushållen i området har en samlad årlig köpkraft om drygt 11 miljarder SEK, enligt Handelns Utredningsinstitut.Samråd

Detaljplanen är nu ute på samråd under tiden 2016-05-20 till 2016-08-01

Avsikten med samrådet är att få fram synpunkter som kan påverka detaljplanernas utformning. Efter samrådstidens slut kommer detaljplanerna att bearbetas med hänsyn till de synpunkter som kommit in. Därefter ska detaljplanen ställas ut för granskning under minst tre veckor. Om du eventuellt senare ska kunna överklaga detaljplanen krävs att du lämnar in dina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden (som är nästa skede av planprocessen).

Synpunkter på detaljplanen ska ha inkommit skriftligt senast 2016-08-01 till stadsbyggnad@haninge.se eller Haninge kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, 136 81 Haninge. 

Mer information om etapp 2 ...